Đang Xem: 2624 Người
0290.2.222.222

Ca Cao

Hiển thị tất cả 4 kết quả

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Bạc xỉu nóng

20.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Ca cao nóng

18.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Cà phê đen

12.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Cà phê sữa

15.000