Đang Xem: 171 Người
0290.2.222.222

Sinh Tố

Hiển thị tất cả 4 kết quả

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Cà rốt

22.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sinh tố bơ

30.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sinh tố dứa

30.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sinh tố hồng xiêm

25.000