Đang Xem: 3713 Người
0290.2.222.222

Sữa

Hiển thị tất cả 4 kết quả

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sữa chua đá

20.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sữa chua hạt đát

25.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sữa đá chanh

25.000 

HKH LANE CAFE - Diên Toàn - Nha Trang

Sữa nóng

18.000