Đăng Ký Đối Tác

HTX Thành Công

0290.2.222.222

Cần hợp tác thành viên bán hàng online, môi giới BĐS, tài xế xe 2 bánh, 4 bánh, xe tải…

1. Không cần vốn

2. Không phải nhập hàng

3. Không phải đi giao hàng

4. Không ràng buộc thời gian

5. Được đào tạo kỹ năng bán hàng

6. Hơn 1.500 sản phẩm để bán tại thanhcongshop.com

7. Được mở rộng hệ thống tạo thu nhập thụ động

8. Chiết khấu hoa hồng cao.


Mọi thông tin vui lòng đăng ký theo mẫu.

Upload Chứng Minh Nhân Dân