U MINH

Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222

Xem Tất CảXem Thêm Tất Cả

Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222
Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222

Bánh Bao Ngọt

Bánh Bao Mặn

Bánh Bao ChayXem Thêm

Hamburger

Bánh Kẹp

Dimsum

Bánh Lá Các LoạiXem Thêm

FastfoodXem Thêm

Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222
Món Trong Khóm Này

Khóm 1Xem Thêm

Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222
Món Trong Khóm Này

Khóm 2Xem Thêm

Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222
Món Trong Khóm Này

Khóm 4Xem Thêm

Ship Miễn Phí Hoặc 10k cùng Khóm, khác Khóm 5k/ km
Ưu Tiên Đặt Món Bằng Hotline 0290.222.222

Khóm 6Xem Thêm

Món Trong Khóm Này