Cafe

24 Xưa

Menu 4.0

Gọi Thức Uống
Trực Tiếp Nhân Viên Của Quán

CAfe

Trà

CaCao

Yaourt

Đá Xây

Soda

Sinh Tố

Nước Giải Khát

Gọi Thức Ăn
Qua Hotline 02902 222 222